+48 722 444 830, info@dragon-agency.eu język polskijęzyk angielski facebookinstagram

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert przemysłowe na sprzedaż

sortuj
# DRAGON AGENCY Działka budowę budynku handlowo-usługowego lub myjnię
PRZEMYSŁOWE na SPRZEDAŻ
PRZEMYSŁOWE na SPRZEDAŻ

PRZEMYSŁOWE na SPRZEDAŻ

Stalowa Wola,

1 250 000 | 5558 m2
nr oferty: 7/DRA/OGS

Informacje ogólne o nieruchomości. Działka gruntowa niezabudowana numer ewidencyjny 2743/74 posiada powierzchnię 0,5558 ha, w tym oznaczona symbolem B - 0,4922 ha oraz Ba - 0,0636 ha, zlokalizowana w Stalowej Woli, obręb 0003 Centrum. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, kanalizacji, wody, gazu - klient jest w posiadaniu stosownych oświadczeń i zapewnień wydanych przez zarządców mediów. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na temat nieruchomości. Działka gruntowa 2743/74 oznaczona jest na mapie planu zagospodarowania przestrzennego symbolem 9KS. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/73/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią w Stalowej Woli, na terenach oznaczonych symbolem 9KS, dopuszcza się wprowadzenie funkcji towarzyszącej z zakresu usług nieuciążliwych, nakazuje się lokalizowanie obiektów kubaturowych o parametrach: budynki usługowe do dwóch kondygnacji. Jak również uzgodnienia zezwalające na lokalizację budynku handlowo usługowego. Informacje o lokalizacji sklepów spożywczych na terenie miasta Stalowa Wola. Stalowa Wola to miasto zlokalizowane w północnej części województwa podkarpackiego. Jest to duży ośrodek przemysłowy, który zamieszkuje około 70 tys. mieszkańców. Przez Stalową Wolę prowadzi szlak komunikacyjny z południa na północ drogą krajową nr 77. W Stalowej Woli funkcjonuje wiele sklepów spożywczych o powierzchni ponad 500 m2 zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Nie ma natomiast sklepu spożywczego o powierzchni ponad 500 m2 zlokalizowanego w południowej części miasta. Opis sąsiedztwa nieruchomości. Proponowana nieruchomość zlokalizowana jest się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 77 Sandomierz - Przemyśl, na trasie wylotowej ze Stalowej Woli w kierunku miejscowości Nisko (wjazd na nieruchomość zapewniają dwa zjazdy prawo i lewoskrętne z drogi krajowej). Nieruchomość jest zlokalizowana na osiedlu Energetyków w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W niewielkiej odległości znajduje się osiedle domków jednorodzinnych Hutnik I, Hutnik II, Swoły, Malce (osiedla te zamieszkuje około 3 tys. mieszkańców).